ขนมจีนน้ำเงี้ยวพร้อมปรุง

ครัวดอยตุง พริกแกง พร้อมปรุง ต้นตำรับอาหารเหนือมานานกว่า 80 ปี
90 เหลือ 80 บาท (ชิ้น)

ขนมจีนน้ำเงี้ยวพร้อมปรุง สำหรับ 2 ท่าน

ขนมจีนน้ำเงี้ยวพร้อมปรุง